JA, wij zijn geïnteresseerd in de dienstverlening van Buro PVG.

Gemeente / Instelling

Contactpersoon
Dienst / Afdeling
Telefoon
Fax
E-mail

Stuur ons per ommegaande een conceptovereenkomst voor de levering van PVGpro voor het opstellen door de gemeente van leerlingenprognoses voor de scholen gelegen binnen het gemeentelijke grondgebied.

Ja     Nee


Uitbesteden leerlingenprognoses

Wij overwegen om (integrale) leerlingprognoses en ruimtebehoefteberekeningen te laten opstellen door Buro PVG met behulp van het door de VNG goedgekeurde PVGpro prognoseprogramma.

aantal scholen basisonderwijs
 
aantal scholen voorgezet onderwijs
 
aantal scholen speciaal onderwijs
 
aantal voedingsgebieden basisonderwijs
 

  Doe ons offerte voor het eenmalig opstellen van de prognoses
  Doe ons offerte voor het jaarlijks opstellen van de prognoses in de
       vorm van een prognoseabonnement.

  Doe ons offerte voor het tweejaarlijks opstellen van de prognoses in
       de vorm van een prognoseabonnement.

 

Overige dienstverlening

Wij zijn geïnteresseerd in de overige dienstverlening door Buro PVG op het terrein van de onderwijshuisvesting.

Hier kunt u kort omschrijven wat uw wensen zijn.

   

Na ontvangst van uw ingevulde formulier hoort u per omgaande van ons.

Buro Planning Verband Groningen BV
Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen
telefoon 050-5713614
telefax 050-5734874
internet www.pvg.nl
e-mail buro@pvg.nl

Ga Terug