Een belangrijk element op het beleidsterrein van onderwijs en onderwijshuisvesting is het aantal te verwachten leerlingen.
Buro PVG heeft een prognoseprogramma ontwikkeld waarmee het aantal toekomstige leerlingen op een gebruikersvriendelijke wijze te berekenen is. Daarnaast rekent de het prognoseprogramma deze leerlingen automatisch om naar de ruimtebehoefte van de school voor basis-, speciaal (basis)- en voortgezet (speciaal) onderwijs in aantal groepen en/of m2-ers.

 
Het PVG-prognosemodel is geschreven aan de hand van het Programma van Eisen voor Leerlingen-prognoses van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De ruimtebehoefte overzichten die het programma voor alle school- en onderwijs-soorten berekent zijn gebaseerd op de criteria hiervoor zoals vastgelegd in de VNG Modelverordening voor Onderwijshuisvesting.

PVGPRO OP CD-ROM ALS GEBRUIKERSVRIENDELIJKE OPLOSSING

PVGpro, het prognoseprogramma voor basis-, speciaal en voortgezet onderwijs.

In augustus 1999 maakte de Vereniging Nederlandse Gemeenten bekend dat de oude software voor leerlingenprognoses niet meer voldeed. De VNG adviseerde de gemeenten om een Programma van Eisen voor Leerlingenprognoses aan te nemen in de verordening en daarmee de prognosevereisten vast te leggen.
Buro Planning Verband Groningen ontwikkelde daarop aan de hand van dit Programma van Eisen een integraal leerlingprognose programma: PVGpro, dat zowel leerlingprognoses voor elke schoolsoort alsook de overeenkomstige ruimtebehoefte berekent.

Gebruikersvriendelijk

PVGpro op Cd-rom is overzichtelijk, doelmatig en zeer gebruikersvriendelijk.
Zo kunt u met een druk op de knop in de hele prognoseperiode het aantal leerlingen in zowel boven- als onderbouw van basisscholen afdrukken en zien wat de gevolgen inzake de ruimtebehoefte zijn.

Voor gebruikers van Microsoft Word, Excel en Access is het uiterlijk van het programma vertrouwd. U kunt als gebruiker volledig muisgestuurd de verschillende bewerkingen in het programma doorvoeren, en daarbij de bekende scherm- en bestandsstructuur van Microsoft benutten. Het PVG-prognosemodel werkt geheel zelfstandig onder Windows 95 en 98, 2000, ME, NT en XP. U hoeft als gebruiker geen ondersteunende programma's aan te schaffen. Data en programma zijn gescheiden, zodat u op een softwaretechnisch verantwoorde manier updates en back-ups kunt installeren.

Ondersteuning

Wij bieden gemeentelijke overheden de mogelijkheid om het gebruiksrecht op het PVG-prognoseprogramma te kopen, om zo zelf prognoses en ruimtebehoefte-berekeningen te kunnen (blijven) maken. U kunt er ook voor kiezen om de prognoses en ruimtebehoefte-berekeningen onafhankelijk en deskundig door Buro PVG te laten opstellen op basis van het door ons ontwikkelde model.
Voor de gemeenten die het recht kopen om met het programma te werken,
zorgen wij voor ondersteuning via een gebruikershandleiding en een onbeperkte telefonische- en een internet/e-mail helpdesk. Bij veranderingen in het Programma van Eisen wordt PVGpro navenant aangepast.

TARIEVEN EN SPECIFICATIES

Het PVG-prognoseprogramma kan door gemeentelijke overheden worden gebruikt.

U krijgt het recht om het programma te gebruiken voor een periode van tenminste drie jaar voor gebieden en scholen in uw gemeente. Daarbij kunt u zonder kosten gebruik maken van onze helpdesk.
Verder zorgen wij zonder extra kosten voor het up-to-date houden van het programma en de onderliggende gegevens.

Kosten per jaar per gemeente*

Tot 20.000 inwoners € 630,--

20.000 tot 50.000 inwoners € 1.260,--

50.000 tot 100.000 inwoners € 2.520,--

100.000 tot 200.000 inwoners € 3.340,--

groter dan 200.000 inwoners € 6.680,--

Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Ga Terug