TARIEVEN

De tarieven voor algemene advisering omtrent planning en beleid inzake onderwijshuisvesting geschiedt in de regel op basis van een offerte zonder nacalculatie, met een duidelijke omschrijving van de opdracht en het resultaat.

LEERLINGPROGNOSES

U kunt ook een integrale leerlingenprognose door Buro PVG laten opstellen.
Een offerte voor het opstellen van leerlingprognoses bevat standaard de berekening van de ruimtebehoefte per school per jaar op de korte en op de lange termijn, alsmede een overzicht van de ontwikkeling van de verschillende doelgroepen voor dagopvang en buitenschoolse opvang ten behoeve van de planning van welzijnsvoorzieningen in deze. Een overeenkomst voor het opstellen van deze berekeningen kan ook periodiek worden aangegaan, zodat jaarlijks of tweejaarlijks een actueel beeld wordt verkregen van de stand van zaken in de gemeentelijk onderwijsvoorzieningen.

Op uw aanvraag sturen wij u een offerte voor
- een eenmalige opstelling van de prognoses en de ruimtebehoefteberekeningen
- het jaarlijks opstellen van de prognoses en ruimtebehoefteberekeningen
 
gedurende een periode van drie jaar in de vorm van een prognoseabonnement
- het tweejaarlijks opstellen van de prognoses en ruimtebehoefteberekeningen
  gedurende een periode van zes jaar in de vorm van een prognoseabonnement

ZELF DOEN

Het PVG-prognoseprogramma kan ook door gemeentelijke overheden zelf worden gebruikt.

U krijgt dan het recht om het programma te gebruiken voor een periode van tenminste drie jaar voor gebieden en scholen in uw gemeente. Daarbij kunt u zonder kosten gebruik maken van onze telefonische helpdesk. Verder zorgen wij zonder extra kosten voor het up-to-date houden van het programma en de onderliggende gegevens. Door de gescheiden bestandsstructuur van de PVGpro software kunnen de bewerkingen in de door u aangelegde database via e-mail gemakkelijk door ons worden gecorrigeerd en becommentarieerd.

Kosten per jaar per gemeente

Tot 20.000 inwoners € 630,--

20.000 tot 50.000 inwoners € 1.260,--

50.000 tot 100.000 inwoners € 2.520,--

100.000 tot 200.000 inwoners € 3.340,--

groter dan 200.000 inwoners € 6.680,--

Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Ga Terug